Nasz dzień, czyli Ramowy Rozkład Zajęć

Nasze przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.45 do 17.00.
Na  życzenie rodziców (za dodatkową opłatą) dzieci mogą przebywać w przedszkolu codziennie do godziny 19.00.

Rytm  każdego przedszkolnego dnia w „Naszej bajce” wyznaczają posiłki.

Między nimi przewidzieliśmy  czas na zabawę, naukę i wszelkiego rodzaju działania  z uwzględnieniem wieku dzieci, ich potrzeb i możliwości, bacząc na zasady ochrony zdrowia i higieny i mając na względzie pełną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i założenia programowe naszej placówki.

Przed śniadaniem rezerwujemy czas na:

 • Zabawy swobodne:tematyczne, konstrukcyjne, manualne, plastyczne, tematyczne, gry stolikowe, układanki, puzzle, oglądanie książek i ilustracji.
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, higienicznych i estetycznych.
 • Wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków.
 • Dyżury w jadalni, szatni, łazience, sali zabaw.
 • Kształtowanie umiejętności społecznych, wdrażanie do przestrzegania norm i zasad warunkujących zgodną zabawę.
 • Ruchowe ćwiczenia poranne.

Po śniadaniu – do obiadu planujemy czas na:

 • Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela tj. aktywność intelektualną, rozwijanie mowy i myślenia, kształtowanie umiejętności czytania i przygotowywanie do nabywania umiejętności pisania, edukację matematyczną, wprowadzanie nowych treści i umiejętności ze wszystkich obszarów działalności edukacyjnej, rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
 • Prace porządkowe i obserwacje przyrodnicze w ogrodzie i podczas wycieczek.
 • Zabawy ruchowe i zajęcia sportowe kształtujące sprawność fizyczną (wdrażanie do bezpiecznej zabawy i korzystania ze sprzętu sportowego).
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, higienicznych i estetycznych.
 • Wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków.
 • Dyżury w jadalni, szatni, łazience, sali zabaw.
 • Kształtowanie umiejętności społecznych, wdrażanie do przestrzegania norm i zasad warunkujących zgodną zabawę.
 • Pracę indywidualną z dzieckiem mającą na celu minimalizowanie trudności lub rozwijanie uzdolnień i indywidualnych predyspozycji w tym pomoc psychologiczno – pedagogiczną oraz zajęcia rewalidacyjne dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem i kształceniem specjalnym.

Po obiedzie – do podwieczorku mamy czas na:

 • Relaksację i odpoczynek dzieci młodszych.

Pozostałe dzieci maja czas na:

 • Zabawy ze śpiewem, ruchem, tańcem.
 • Twórcze zajęcia plastyczne i teatralne.
 • Czynności organizacyjne tj. przygotowanie miejsca pracy, sali zabaw, porządkowanie pomieszczeń po zajęciach .
 • Kształtowanie umiejętności społecznych, wdrażanie do przestrzegania norm i zasad warunkujących zgodną zabawę.
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, higienicznych i estetycznych.
 • Dyżury w jadalni, szatni, łazience, sali zabaw.
 • Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela tj. aktywność intelektualną, rozwijanie mowy i myślenia, kształtowanie umiejętności czytania i przygotowywanie do nabywania umiejętności pisania, edukację matematyczną, wprowadzanie nowych treści i umiejętności ze wszystkich obszarów działalności edukacyjnej, rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem obcym nowożytnym /angielskim i niemieckim/.
 • Swobodne zabawy dzieci a także prace porządkowe i obserwacje przyrodnicze w ogrodzie i podczas wycieczek.
 • Zabawy ruchowe i zajęcia sportowe w sali gimnastycznej lub ogrodzie przedszkolnym kształtujące sprawność fizyczną (wdrażanie do bezpiecznej zabawy i korzystania ze sprzętu sportowego).
 • Pracę indywidualną z dzieckiem mającą na celu minimalizowanie trudności lub rozwijanie uzdolnień i indywidualnych predyspozycji w tym pomoc psychologiczno – pedagogiczną oraz zajęcia rewalidacyjne dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem i kształceniem specjalnym.

Po podwieczorku – aż do odbioru dzieci z przedszkola, czas przeznaczamy na:

 • Swobodne zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym kształtujące sprawność fizyczną (wdrażanie do bezpiecznej zabawy i korzystania ze sprzętu sportowego).
 • Działalność podejmowana przez dzieci samodzielnie tj. swobodne zabawy tematyczne, konstrukcyjne, manualne, plastyczne, gry stolikowe, układanki , puzzle, oglądanie książek i ilustracji.

Możliwość komentowania jest wyłączona.